سیستم های کنترلی

سیستم های کنترلی

1-1    System 800xA Extended Automation
1-7-1    Operations Software
1-7-2    Controllers
1-7-3    Engineering
1-7-4    I/O Modules
1-7-5    Fieldbus & Network Communications
1-7-6    Certified 3rd Party Products

1-2    Freelance System and Compact Product Suite
1-7-1    HMI
1-7-2    Controllers
1-7-3    Process Recorders
1-7-4    Field Interfaces
1-3    Symphony Plus
1-7-1    S+ Operations
1-7-2    Electrical Integration
1-7-3    S+ Controllers
1-7-4    Device Integration
1-7-5    S+ I/O
1-7-6    Asset Management
1-7-7    S+ Turbine
1-7-8    Combustion Instruments
1-7-9    S+ Engineering
1-7-10    Condition Monitoring
1-7-11    S+ Application Solutions
1-7-12    Plant Optimization
1-7-13    S+ Simulation
1-7-14    Security
1-4    Safety Systems
1-7-1    Safety At-a-Glance
1.4.1.1.    30 Years in Safety
1.4.1.2.    Emergency Shutdown System
1.4.1.3.    Fire & Gas System
1.4.1.4.    Burner/Boiler Management
1.4.1.5.    Co-existence of Safety and Security
1.4.1.6.    System 800xA High Integrity - Functional Safety Audit
1-7-2    System 800xA High Integrity
1-7-3    Independent High Integrity
1-7-4    Safeguard
1-7-5    Safety System Evolution

1-5    Software and Collaborative
1-7-1    cpmPlus Enterprise Connectivity
1-7-2    cpmPlus Smart Client
1-7-3    cpmPlus Loop Performance Manager
1-7-4    cpmPlus Expert Optimizer
1-7-5    cpmPlus Energy Manager
1-7-6    cpmPlus History

Summary

شرکت لوتوس تجارت ساحل، نماینده رسمی ABB، با توجه به حجم بالاي مبادلات تجاري با تامين کنندگان مختلف، از قدرت مالي خوبي برخوردار بوده و توانايي تامين تجهيزات با بهترين قيمت هاي رقابتي را دارد.