واحد فنی مهندسی

واحد فنی مهندسی

تیم فنی شرکت لوتوس تجارت ساحل ، واردکننده ABB، با پيشينه ارزنده کاري و اتکا به تجربيات گوناگون و اجراي پروژه هاي متعدد، خدمات زير را در قالب سرفصل هاي اصلي کار خود به مشتريان عزیز ارائه مي نمايد:

•    مشاوره در طراحی و اجراي پروژه هاي صنعتی با استفاده از تجهیزات ABB
•    ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی با استفاده از تجهیزات ABB
•    نصب، راه اندازي، کالیبراسیون، عیب یابی و رفع نقص تجهیزات برقی از برندABB
•    تعمیرات عمومی اعم از پیشگویانه وپیشگیرانه، تعمیرات خاص خطوط با استفاده از تجهیزات ABB
•    امکان سنجی  و جایگزینی سیستم های قدیمی با سیستم های مدرنABB
•    نظارت عالیه و نظارت کارگاهی

Summary

انجام به موقع پروژه ها يکي از اهداف اصلي شرکت لوتوس تجارت ساحل از ابتدا تا کنون بوده است و در همين راستا در هيچ يک از پروژه هاي خود تاخير در زمان تحويل يا ارائه محصول نداشته است.