محصولات

ACS800-02

ACS800-02  (free-standing)

محدوده توان و ولتاژ:

 45 to 560 kW  :Power
 208 to 690 V : Voltage

این درایو دارای آپشن های داخلی زیر می باشد

-چاپر ترمزی

-فیلتر های EMC

-ماژول های I/o قابل گسترش

-ماژول واسط pulse encoder

-فیلترcommon mode برای حفاظت موتور