محصولات

PST-B

PST(B)

سافت های PST(B) پیشرفته ترین سافت استارترها با تمامی عملکردهای قابل تصور هستند.سافت استارتر باحفاظت همه جانبه موتور عملکرد بدون اشکال دستگاه را درحین کار تضمین می کند.وجود برنامه پیش اخطار امکان یافتن مشکل را قبل از Stop کردن موتور به منظور جلوگیری از زمان توقف دستگاه فراهم می آورد .عملکرد کنترل گشتاور درمشهورترین شرکت های تولید پمپ بررسی و تست شده تا توقف پمپ را بدون ایجاد ضربه چکشی یا فشار حاصل از حرکت به جلو امکان پذیر سازد .

 

محدوده جریان و ولتاژ

 208 to 690 voltage(v) 
 30 to 1050 current(A)

 

ویژگی ها

»بای پس داخلی برای ذخیره انرژی

Coated board«

»حفاظتptcبرای جلوگیری از ازدیاد دمای موتور

Kick start«

»حفاظت اضافه باری و کم باری موتور

»حفاظت روتور قفل شده