محصولات

VD4

VD4

 

محدوده ولتاژ و جریان

 12….36 Rated voltage(kv)
 30….3150 Rated current(A)
 16….50 Rated Breaking capacity(kA)

 

این کلیدها برای قطع انواع بار به شرح زیر مناسب می باشند:

»جریانهای اتصال کوتاه

»خطوط در شرایط با باری و بی باری

»کابلها در شرایط با باری و بی باری

»ترانسفورماتور ها در شرایط با باری و بی باری

»ژنراتور ها در شرایط با باری و بی باری

»سیستم های کنترل ریپل

»بانک های خازنی و موتور های با جریان راه اندازی بالا