محصولات

PSR

PSR

 

محدوده ولتاژ و جریان

 208-600  voltage(v)
 3-105 current(A)

 

ویژگی ها

»بای پس داخلی برای ذخیره انرژی

»رله سیگنالTOR