محصولات

ACS800-07

ACS800-07(cabinet-built )

این درایو پیکربندیهای استانداردی را ارائه می دهد که برای هر کاربردی قابل انطباق استو محدوده توان وسیعی تا2800 کیلو وات را پوشش می دهد و در عین حال بسیار فشرده می باشد به طوری که بزرگترین درایو آن تنها عرضی برابر 3.2 متر دارد.

محدوده توان و ولتاژ:

 45 to 2800 kW : Power
 380 to 690 V  :Voltage

ویژگی ها

درجه حفاظت: IP21-IP22-IP42-IP54-IP54R

Brake resistor جهت هدایت انرژی برگشتی به مقاومت درحالت ترمز

ماژول های ورودی و خروجی به صورت دیجیتال و آنالوگ

Brake chopper ذخیره انرژی برگشتی در حالت ترمزی

EMC filter جهت جلوگیری از تداخلات مغناطیسی

هیتر تابلو

فیلتر های du/dt جهت جلوگیری از تغییرات ناگهانی ولتاژ

Sine filter

رله ترمیستوری –pt100

Common mode filter

چوکAC-DC  جهت ایزوله کردن ولتاژ خروجی از اجزا فرکانس بالا

قابلیت برنامه ریزی قابل انطباق

سه ورودی قابل برنامه ریزی آنالوگ

دو خروجی قابل برنامه ریزی آنالوگ

7 ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی ایزوله

سه خروجی رله قابل برنامه ریزی